Lưu trữ Danh mục: Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

KHÁM PHÁ BÀN CỜ TIÊN TRÊN ĐỈNH NON THIÊNG DỊP LỄ 30/4 -1/5

      Đến với Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) vào dịp nghỉ lễ...

THANH HƯ LINH TỪ

Đền Thanh Hư nằm trong Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Côn Sơn (Cộng...

CÔN SƠN – KIẾP BẠC: NHỮNG GIÁ TRỊ DI SẢN NỔI BẬT

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc, thành phố Chí...

VĂN BIA CHÙA CÔN SƠN

   Chùa Côn Sơn hiện còn 16 văn bia niên đại từ thời Trần (thế...

VĂN BIA ĐỀN KIẾP BẠC

   Đền Kiếp Bạc hiện còn lưu giữ 05 văn bia niên đại thời Nguyễn...

NỀN NHÀ CŨ CỦA NGUYỄN TRÃI

     Phía sau công trình đền thờ Trần Nguyên Đán 200m, là dấu tích...

KẾT QUẢ KHẢO CỔ HỌC CHÙA CÔN SƠN (2012 – 2014)

     Chùa Côn Sơn tên chữ là “Côn Sơn Thiên Tư Phúc Tự” (chùa...

ĐĂNG MINH BẢO THÁP

     Đăng Minh Bảo Tháp đặt xá lị của Tổ Huyền Quang, xây ở...

BIA THANH HƯ ĐỘNG

     Năm 1369, Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán về dựng nhà trên núi...

BIA PHỤNG LỆNH DỤ CUNG CẤP TAM BẢO TẠO LỆ BI KÝ

Bia hai mặt, dựng năm Thịnh Đức nguyên niên (1653), nội dung như sau: Mặt...

BIA CÔN SƠN TƯ PHÚC TỰ BI

Bia Côn Sơn Tư Phúc Tự Bi dựng năm Hoằng Định thứ 8 (1607). Văn...

GIẾNG NGỌC

Theo thuyết phong thuỷ, Giếng Ngọc là huyệt mạch có ý nghĩa quan trọng về...

BỘ TƯỢNG TAM THẾ PHẬT CHÙA CÔN SƠN – NHỮNG GIÁ TRỊ ĐẶC SẮC

Chùa Côn Sơn tên chữ là “Côn Sơn Thiên Tư Phúc tự”, tục gọi là...

NÉT MỚI TẠI LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 sẽ diễn ra từ...

SUỐI CÔN SƠN – ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN, LÝ TƯỞNG MÙA HÈ

Côn Sơn suối chảy rì rầm Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai Côn...