Kiếp Bạc

NGÔI ĐÌNH TỪNG LÀ TRUNG TỪ ĐỀN KIẾP BẠC

Từng là trung từ đền Kiếp Bạc, đình Ha Xá ở thôn Ha Xá, xã...

ĐỀN KIẾP BẠC

Đền Kiếp Bạc thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn...

CHÙA ĐỀN BẮC ĐẨU

Chùa – đền Bắc Đẩu thuộc thôn Bắc Đẩu, xã Hưng Đạo, huyện Chí Linh....

CHÙA ĐỀN NAM TÀO

Chùa – đền Nam Tào nằm trên dãy núi Dược Sơn (còn gọi là núi...

DƯỢC SƠN

Núi Dược Sơn là một trong những “bát cổ” của đất Chí Linh xưa. Địa...

SINH TỪ ĐỀN THỜ TRẦN HƯNG ĐẠO KHI CÒN SỐNG

Nằm cách đền Kiếp Bạc trừng 800m về phía đông nam bên dòng Lục Đầu...

SÔNG LỤC ĐẦU

Sông Lục Đầu ở đây là đoạn cuối của sông Thương có chiều dài hơn...