THANH HƯ LINH TỪ

Đền Thanh Hư nằm trong Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Côn Sơn (Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương), thờ Bình chương quốc sự; Chương túc quốc thượng hầu; Tư đồ phụ chính Trần Nguyên Đán.

Trần Nguyên Đán (1325 – 1390) hiệu là “Băng Hồ”, quê ở hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường nay là xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là tướng quốc của 3 triều vua: Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn với công cuộc củng cố, xây dựng vương triều Trần nửa cuối thế kỷ XIV. Trần Nguyên Đán có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực Văn hóa, Tư tưởng, Khoa học… Ông để lại nhiều trước tác như: “Băng Hồ ngọc hác tập”, “Bách Thế thông khảo”, đến nay còn 51 bài thơ chép trong “Toàn việt thi lục”.

Năm 1385, Trần Nguyên Đán cùng phu nhân đưa cháu ngoại Nguyễn Trãi về sống tại Côn Sơn. Tại đây, Ông cùng phu nhân trồng rừng thông, bãi rễ và xây dựng quần thể kiến trúc trên sườn núi được vua Trần Duệ Tông ngự bút đề tặng là “Thanh Hư Động”.

Năm 1390, Quan Tư Đồ Trần Nguyên Đán tạ thế tại Côn Sơn. Vua Trần nhớ công đức của Ông, sắc chỉ cho nhân dân lập Đền, tạc tượng thờ Người tướng quốc tại Côn Sơn. Trải qua năm tháng Thanh Hư Động và đền thờ Trần Nguyên Đán xưa không còn.

Năm 2005, Nhà nước xây dựng đền Thanh Hư trên nền nhà cũ của Ông giữa rừng tùng bách Côn Sơn đại ngàn. Đền Thanh Hư kiến trúc chữ Đinh (丁). Đền tựa núi Ngũ Nhạc, minh đường là hồ Côn Sơn; núi An Lạc làm tiền án, dãy An Sinh thế long chầu. Trong đền, hệ thống hoành phi, câu đối, đồ thờ bài trí theo lối thức truyền thống. Tượng Quan Tư Đồ thần thái uy nghiêm, nhân từ, vẫn nặng lòng yêu nước, thương dân.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Trả lời