Lưu trữ Danh mục: Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG VÀ LỄ HỘI CHÙA CÔN SƠN

Phật giáo có một vai trò quan trọng không phải chỉ bởi xuất hiện sớm...

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG VÀ BƯỚC TIẾN TÂM LINH

Không phải ngẫu nhiên Ngài Huyền Quang trở thành tổ thứ ba trong Thiền Trúc...

THẬP BÁT A LA HÁN CHÙA CÔN SƠN

Năm 2012, chùa Côn Sơn được Nhà nước xếp hạng là di tích Quốc gia...

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ KHÁI NIỆM DÂN TỘC

Trong tập kỷ yếu “Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi”, nhiều tác giả đã...

“SONG NHẬT” CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ “SONG VIẾT”

Trong Ức Trai Quốc âm thi tập, hai chữ này xuất hiện 8 lần. Những...

NGUYỄN TRÃI: MỚI HAY KÌA NƯỚC NỌ HƯ KHÔNG

Nhưng ở Nguyễn Trãi, cái nhất sắc này được đẩy xa hơn, sâu hơn, vào...

NGUYỄN TRÃI VÀ NGHỆ THUẬT “TAY KHÔNG BẮT GIẶC” ĐỘC ĐÁO TRONG SỬ VIỆT

Đánh vào lòng người, mở lượng khoan hồng với kẻ thù là những tư tưởng...

NGUYỄN TRÃI TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG NHỊ KHÊ

Tự hào và ghi nhớ công ơn vị anh hùng, nhà văn hóa lớn của...

NGUYỄN TRÃI TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Nguyễn Trãi (1380 – 1442) sống và hoạt động trong một thời kỳ đầy biến...

NGUYỄN TRÃI – 560 NĂM SAU VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN

Ngày nay, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Trãi còn toả sáng ra khỏi...

NGƯỜI TÔN TẠO DANH THẮNG CÔN SƠN

Trần Nguyên Ðán là vị quan tài danh nổi tiếng triều Trần. Không chỉ có...

MỘT VÀI ĐÓNG GÓP ĐỂ CHỈNH LÝ LẠI BẢN PHIÊN DỊCH “ỨC TRAI THI TẬP”

Bản phiên dịch Ức trai thi tập được in trong Nguyễn Trãi toàn tập(1) từ...

MỘT SỐ NÉT TƯƠNG ĐỒNG GIỮA NGUYỄN TRÃI VÀ HỒ CHÍ MINH TRONG VĂN CHƯƠNG

Có rất nhiều những nét tương đồng giữa Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh trong...

MỘT CÁCH ĐỌC VÀ HIỂU KHÁC VỀ TỪ “SONG VIẾT”

Đã trên 40 năm công bố Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi với hai...

KHẢO SÁT THÊM VỀ ỨC TRAI DI TẬP

Ngày nay khi đề cập đến văn bản thơ Nguyễn Trãi, chúng ta không thể...

HUYỀN QUANG ĐỆ TAM TỔ VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ Ở CÔN SƠN 

Một hội thảo khoa học tầm cỡ quốc gia nhưng lại làm ở sân chùa....

GÓP MỘT VÀI Ý KIẾN NHỎ VỀ BẢN DỊCH HỊCH TƯỚNG SĨ HIỆN HÀNH

Cũng như hầu hết các tác phẩm khác ở thời Lý Trần, Hịch tướng sĩ...

ĐỨC THÁNH TRẦN – MỘT VỊ THẦN TRỊ THỦY

Theo dòng chảy của thời gian, khi người ta có việc phải đến “kêu cầu”...

DƯ ĐỊA CHÍ TRUYỀN BẢN VÀ THỂ LOẠI

Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm hiện tàng trữ 5 bản DĐC, trong đó...