BIA PHỤNG LỆNH DỤ CUNG CẤP TAM BẢO TẠO LỆ BI KÝ

Bia hai mặt, dựng năm Thịnh Đức nguyên niên (1653), nội dung như sau:

Mặt 1: BÀI KÝ BIA PHỤNG LỆNH DỤ LÀM TẠO LỆ CUNG CẤP TAM BẢO

Đại nguyên soái thống quôc chính, Thái thượng sư phụ công cao nhân thánh Thanh vương lệnh dụ: xã Chi Ngại, huyện Phượng Nhãn nguyên phụng cung tạo lệ chùa Côn Sơn Tư Phúc, động Thanh Hư là nơi cổ tích danh lam. Hoàng đế triều Trần Nam Việt xuất gia Trúc Lâm đầu đà Tịnh Huệ Giác Hoàng Điều Ngự vương phật (Trần Nhân Tông).

Xuất gia Trúc Lâm đầu đà Tịnh Huệ đệ nhị Pháp Loa Tôn Giả.

Xuất gia Trúc Lâm đầu đà Tịnh Huệ đệ tam Huyền Quang Tôn Giả.

Hoàng đế xuất thế từ đó đến nay danh hiệu lưu truyền đến đời thứ 3 (sư trụ trì) chùa Côn Sơn Tư Phúc, động Thanh Hư. Nay phụng mệnh Quốc vương Lê triều hoàng đế khâm thử.

Phó quốc vương Trịnh thánh chúa chuẩn cho các thôn xã Chi Ngại cùng các xã Đại Bộ, Trúc Cương cúng dàng cổ tích danh lam được làm tạo lệ. Phàm các thuế ngạch, lâm lộc đều chuẩn cho làm hương hoả phụng sự Phật tổ lưu truyền vạn đại. Vĩnh viễn làm dân Tam bảo kế tục cúng dàng lâu dài mãi.

Hưng công:

Dực vận tán trị công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Nội phủ giám Đô thái giám Chưởng giám Đề đốc Ninh Quận công Thân tướng công có lòng tích đức phát tâm bồ đề tự là Tuệ Bảo, cung phát tiền của thóc gạo, đinh sắt, gỗ lim cùng các đồ gốm sứ, chẳng tiếc gia tài đem lòng tu tạo cúng dàng.

Ngày tốt tháng 11 năm Thịnh Đức nguyên niên (1653).

Mặt 2: KHÔI TẠO TRÙNG TU PHẬT TỔ CHÙA CÔN SƠN TƯ PHÚC

Những vị đi đầu hưng công:

Nội cung tần đệ tam phi Nguyễn Thị Ngọc Liêu, người xã Đông Sàng, huyện Phúc Lộc, nhà ở xã Nam Nguyễn cúng bạc tốt 20 hốt cùng sử tiền 100 quan.

Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Hoàng, người hương Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc nhà ở hương Biện Thượng cúng bạc tốt 4 hốt.

Nội phủ cung tần Nguyễn Thị Ngọc Hân, xã Xích Đằng, huyện Kim Động cúng bạc tốt 20 hốt.

Công đức:

Dực vận tán trị công thần, Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu Nam quân đô đốc phủ, Hữu đô đốc Dĩnh quận công Ngô Hữu Dụng, xã An Thường, huyện Đông Ngàn cúng bạc tốt 3 hốt.

Nội phủ thị nhũ Phạm Thị Ngọc Khu, người xã Tự Cường, huyện Tam Nông nhà ở xã Đại Tiền, huyện Hoằng Hoá, cúng bạc tốt 2 hốt, bia đá 1 tấm.

Nội phủ thị nhũ Phạm Thị Ngọc Ngàn, xã Tự Cường, huyện Tam Nông cúng bạc tốt 1 hốt.

Dựng khởi lại thượng điện, gác chuông, cửu phẩm liên hoa, thiêu hương, tiền đường, hậu đường, tả hữu hành lang và tam quan.

Trụ trì nối tiếp duyên Phật sa môn Đỗ Công Triều, tự Huyền Chân Thiền sư, thôn Trung, xã Hạ Dương, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn.

Lê triều hoàng đế vạn vạn niên, tiết giữa đông năm Quý Tỵ (1653).

Quan phụng mệnh trông coi thi công Câu kê thiếu khanh tước Thuỵ Lĩnh tử Dương Đình Tuấn, xã Tất Tác, huyện Hậu Lộc.

Nội giám tước Ngọc Lễ hầu Nguyễn Như Lâm, xã Ngư Liệt, huyện Yên Phong.

Cục trưởng cục Ngọc Thạch tước Thọ Lộc bá Nguyễn Tích Đức, đệ tử Hoàng Văn Thăng, Lê Quy, Nguyễn Đàm viết khắc, người xã Kính Chủ, huyện Giáp Sơn.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Trả lời