Lưu trữ Danh mục: Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

VỀ QUAN ĐIỂM SỬ HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI

Trong di sản văn hóa của Nguyễn Trãi, những giá trị về sử học chiếm...

VAI TRÒ CỦA TAM TỔ TRÚC LÂM VỚI LỊCH SỬ CHÙA CÔN SƠN

Chùa Côn Sơn thời Trần thuộc xã Chi Ngại, huyện Phượng Sơn; nay thuộc phường...

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ VÀ QUÂN SỰ CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN

Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà...

TỪ PHAN LIÊU, ĐẶNG DUNG ĐẾN NGUYỄN TRÃI

Phan Liêu, Đặng Dung và Nguyễn Trãi là ba thanh niên sinh ra lớn lên...

TỪ NGUYỄN TRÃI ĐẾN NGÔ THÌ NHẬM VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN ĐỈNH NÚI YÊN TỬ

Vào hậu bán thế kỷ 18, cũng có một nhà đại trí thức cũng bị...

TƯ LIỆU HÁN NÔM VỀ ĐỆ NHỊ TỔ PHÁP LOA

Tư liệu Hán Nôm, nhất là văn bia ở Quần thể Di tích Yên Tử...

TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ

Trần Nhân Tông (1258 – 1308) là vị hoàng đế anh minh, đã hoàn thành...

THƠ NGUYỄN TRÃI

Ngay cả cuộc đời ông cũng là một cuộc đời đầy những bão táp, thăng...

THIỀN SƯ PHÁP LOA (1284 – 1330) – TỔ THỨ HAI PHÁI TRÚC LÂM

Đến niên hiệu Hưng Long thứ mười ba (1305). Điều Ngự đem Sư lên liêu...

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG

Sách Tam tổ thực lục ghi: “Huyền Quang đỗ đầu thi Hội và ngoài 50...

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG VÀ LỄ HỘI CHÙA CÔN SƠN

Phật giáo có một vai trò quan trọng không phải chỉ bởi xuất hiện sớm...

THIỀN SƯ HUYỀN QUANG VÀ BƯỚC TIẾN TÂM LINH

Không phải ngẫu nhiên Ngài Huyền Quang trở thành tổ thứ ba trong Thiền Trúc...

THẬP BÁT A LA HÁN CHÙA CÔN SƠN

Năm 2012, chùa Côn Sơn được Nhà nước xếp hạng là di tích Quốc gia...

SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NGUYỄN TRÃI VỀ KHÁI NIỆM DÂN TỘC

Trong tập kỷ yếu “Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi”, nhiều tác giả đã...

“SONG NHẬT” CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ “SONG VIẾT”

Trong Ức Trai Quốc âm thi tập, hai chữ này xuất hiện 8 lần. Những...

NGUYỄN TRÃI: MỚI HAY KÌA NƯỚC NỌ HƯ KHÔNG

Nhưng ở Nguyễn Trãi, cái nhất sắc này được đẩy xa hơn, sâu hơn, vào...

NGUYỄN TRÃI VÀ NGHỆ THUẬT “TAY KHÔNG BẮT GIẶC” ĐỘC ĐÁO TRONG SỬ VIỆT

Đánh vào lòng người, mở lượng khoan hồng với kẻ thù là những tư tưởng...

NGUYỄN TRÃI TRONG LÒNG QUÊ HƯƠNG NHỊ KHÊ

Tự hào và ghi nhớ công ơn vị anh hùng, nhà văn hóa lớn của...

NGUYỄN TRÃI TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA VIỆT NAM

Nguyễn Trãi (1380 – 1442) sống và hoạt động trong một thời kỳ đầy biến...

NGUYỄN TRÃI – 560 NĂM SAU VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN

Ngày nay, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Trãi còn toả sáng ra khỏi...