Cẩm nang du lịch

THỜI GIAN MỞ CỬA

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc mở cửa tất cả...

PHƯƠNG TIỆN TIẾP CẬN

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn- Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí...

SƠ ĐỒ THAM QUAN

SƠ ĐỒ THAM QUAN KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN – KIẾP...

PHÍ THAM QUAN

Thực hiện Thông báo số 4826/UBND – VP ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương...

NỘI QUY THAM QUAN KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Để đảm bảo sự tôn nghiêm và nếp sống văn minh, đề nghị quý khách...

Đăng ký dịch vụ:

    Đặt dịch vụ

    Đăng ký để trải nghiệm các dịch vụ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc


    Gói dịch vụ