Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2023

Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 xin...

“TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH VÀ HIỆN VẬT CỔ ĐỀN KIẾP BẠC”

Từ ngày 30/4/2021, Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc tổ chức trưng...

THÔNG BÁO GIÁ THU PHÍ

THÔNG BÁO GIÁ THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC...

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ VỀ KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH

1. Các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự...

THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG ĐỨC TẠC TƯỢNG PHẬT NGỌC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÙA CÔN SƠN

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc...