Lưu trữ Danh mục: Côn Sơn

KHÁM PHÁ NHỮNG THẠCH BÀN Ở CÔN SƠN

Thạch Bàn tại Côn Sơn không chỉ là tạo vật của tự nhiên mà đã...

GIẾNG NGỌC

Dưới chân tháp tổ Huyền Quang là Giếng Ngọc, nước trong vắt mát lạnh. Người...

THÊM MỘT CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ Ở CÔN SƠN

Ngôi Đền sừng sững uy nghi; thấp thoáng dưới tán thông cổ thụ nhìn ra...

ĐĂNG MINH BẢO THÁP

Sau khi Sư Tổ Huyền Quang viên tịch tại chùa Côn Sơn (1334), Vua Trần...

CHÙA CÔN SƠN

Chùa Côn Sơn nhìn về hướng Đông Nam, tên chữ là Thiên Tư phúc tự,...

BÃI RỄ (THANH HAO)

Bãi rễ nằm ở phía nam chân núi Côn Sơn diện tích khoảng 15ha. Cây...