TUYÊN TRUYỀN SÂU RỘNG, TẠO SỨC LAN TỎA LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Chiều 6.1, Tiểu ban nội dung, tuyên truyền thuộc Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp bạc năm 2023 họp thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ các thành viên để tổ chức thực hiện.

https://bhd.1cdn.vn/files/library/newimages/bhdhopconson61.jpg

Đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban nội dung, tuyên truyền đề xuất mở rộng không gian các hoạt động và tuyên truyền lễ hội

Tại buổi họp, các đại biểu nhất trí cao dự thảo kế hoạch. Đồng thời báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện và đề xuất một số nội dung công việc có liên quan của từng đơn vị đã được phân công. Trong đó tập trung thảo luận vào công tác chuẩn bị để thực hiện các nghi lễ, hoạt động của phần hội và công tác tuyên truyền.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường Thắng, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban nội dung, tuyên truyền nhấn mạnh năm nay Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc trở lại quy mô tổ chức vốn có. Các đơn vị phối hợp cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, trước, trong và sau lễ hội để tạo sức lan toả mạnh mẽ. Có thể nghiên cứu, đề xuất mở rộng không gian các hoạt động và tuyên truyền về lễ hội chứ không chỉ trong phạm vi 2 di tích.

Căn cứ chức năng, phân công nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể và chuẩn bị kỹ lưỡng các phần việc, báo cáo thường xuyên, kịp thời về Ban Tổ chức. Tiểu ban sẽ thành lập nhóm Zalo chung để triển khai các nhiệm vụ. Ban Quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan bảo đảm các điều kiện, nhân lực tham gia thực hiện các nghi lễ; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi…

Theo kế hoạch, Lễ dâng hương khai hội mùa xuân, Lễ tế diễn ra vào ngày 31.1 (tức ngày 10 tháng giêng); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra từ ngày 5-8.2.

Nét mới trong lễ hội năm nay là tổ chức Tuần văn hóa du lịch hội xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 tại khu vực trải nghiệm Côn Sơn. Tại đây sẽ tổ chức trưng bày các sản phẩm của các làng nghề, sản phẩm nông nghiệp truyền thống trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra là các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các đơn vị trong tỉnh và một số đoàn đại biểu khách mời Hàn Quốc và Nhật Bản.

THẾ ANH

Nguồn: Baohaiduong.vn

Trả lời