Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
206 lượt xem

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022

Sáng ngày 11/01/2023, tại trụ sở đơn vị, Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 và tổng kết công tác năm 2022

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên  – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan.

Toàn thể Hội nghị thống nhất thông qua nội dung gồm:

– Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích của chính quyền năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

– Báo cáo tài chính công khai năm 2022.

– Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2022

– Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ hội nghị các phòng trong cơ quan và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan.

– Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

– Các đại biểu tham gia thảo luận.

– Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc.

– Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

– Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025

– Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

– Thông qua Biên bản hội

– Bế mạc Hội nghị. 

Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban QLDT đã nêu bật những thành tựu trong công tác của đơn vị năm 2022 trong các lĩnh vực: Công tác tu bổ, xây dựng; Quản lý di tích tích; Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; Quản lý tài chính; Hoạt động du lịch – dịch vụ; Công tác đón tiếp khách… Đặc biệt trong công tác Xây dựng – tu bổ, tôn tạo đạt được nhiều thành tích, hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2022; Hoạt động du lịch – dịch vụ có nhiều chuyển biến, dịch vụ kinh doanh Trà sen Kiếp bạc, Trà hoa cúc Côn Sơn được triển khai và thu được kết quả tốt, tạo thương hiệu riêng của đơn vị. Ban Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tổ chức thành công, hiệu quả lễ hội, các nghi lễ truyền thống, sự lệ; đảm bảo an ninh trật tự, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại di tích. Công tác cải tạo cảnh quan di tích được duy trì, tạo không gian, cảnh quan di tích khang trang, đẹp đẽ nhận được nhiều khen ngợi của các cấp lãnh đạo và nhân dân du khách thập phương. Công tác phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã, phường sở tại, nhà chùa Côn Sơn, các ban ngành của tỉnh và thành phố Chí Linh trong công tác quản lý di tích, tổ chức các nghi lễ truyền thống đạt kết quả tốt.

Các báo cáo tài chính công khai; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân…đã nêu bật những ưu điểm đạt được trong năm, đặc biệt công tác tài chính cơ quan được thực hiện công khai minh bạch, các nuồn tiền phân bổ hợp lý. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong năm 2023.

Trong phần thảo luận tại hội nghị diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, ý kiến đề xuất và kiến nghị về cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, các đoàn thể giải quyết một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã thông Nghị quyết hội nghị với 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 gồm: công tác quản lý tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác tổ chức lễ hội; công tác nghiên cứu tuyên truyền; công tác du lịch, dịch vụ; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác tổ chức bộ máy và đoàn thể.

Hội nghị cũng bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 với các chức năng, nhiệm vụ rõ ràng.

Sau 4 giờ làm việc, Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 đã kết thúc và đạt hiệu quả cao. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã nêu cao tinh thần của Hội nghị. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến dân chủ đóng góp cho Ban lãnh đạo đơn vị và xây dựng chính quyền; phát động phong trào thi đua và đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc lời chúc năm mới sức khỏe, thành đạt, an khang thịnh vượng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

đọc báo có tổng kết tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các đồng chí có cống hiến

Đồng chí Lê Duy Mạnh – Phó Bí thư chi bộ, Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao giấy khen của Sở VHTTDL cho các đồng chí đạt thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Văn Cường –  Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao giấy khen của Sở VHTTDL cho tập thể phòng xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn CSTV 

trao giấy khen của Sở VHTTDL cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời