CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2023

Ban tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 xin trân trọng thông báo và kính mới du khách, nhân dân thập phương về dự lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023:

Trả lời