Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
884 lượt xem

“TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH VÀ HIỆN VẬT CỔ ĐỀN KIẾP BẠC”

Từ ngày 30/4/2021, Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc tổ chức trưng bày: “Hình ảnh và hiện vật cổ đền Kiếp Bạc” tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trưng bày bao gồm 2 nội dung:

  1. Hình ảnh di tích và lễ hội đền Kiếp Bạc từ cuối thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX
  2. Những phát hiện khảo cổ học tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kiếp Bạc

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI DU KHÁCH!

Đền Kiếp Bạc năm 1895

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời