LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BAN QUẢN LÝ DI TÍCH

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Địa chỉ: Tiên Sơn, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: 02203.882.400

Website: consonkiepbac.org.vn

Fanpage: Du lịch Côn Sơn – Kiếp Bạc

Được chính thức thành lập vào ngày 22/2/1994

Cơ quan chủ quản trực tiếp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ quan quản lý về chuyên môn: Cục Di Sản – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* BAN LÃNH ĐẠO:

  1. Bà Nguyễn Thị Thùy Liên (Thạc sĩ Văn hóa học): Trưởng ban
  2. Ông Lê Duy Mạnh (Tiến sĩ Sử học): Phó trưởng ban
  3. Ông Nguyễn Văn Cường (Thạc sĩ Sử học): Phó trưởng ban

* QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP                                                                                

Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Từ nhiều thế kỷ trước, Côn Sơn – Kiếp Bạc là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, địa chỉ du lịch hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Công tác quản lý, khai thác, phát huy tác dụng của khu di tích được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc. Ngày 28 tháng 4 năm 1962, Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng Côn Sơn và Kiếp Bạc là di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia. Năm 2012, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc được Chính phủ xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, Lễ hội chùa Côn Sơn và lễ hội đền Kiếp Bạc được công  nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Từ năm 1962 đến nay, công tác quản lý khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trải qua 3 thời kỳ:

– Từ  (1962 – 1989), do Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) trực tiếp quản lý.

– Từ (1989 – 1994), do Bảo tàng tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương) trực tiếp quản lý.

– Ngày 22/2/1994, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương) ra quyết định số 153/QĐ – UB thành lập Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin. Từ đó, Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương) trực tiếp quản lý.

Năm 2007, Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc được nâng cấp là đơn vị cấp 2 trực thuộc Sở.

Tính đến 1.1.2015, tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động của Ban gồm 80 người. Trong đó, trình độ tiến sĩ 01, thạc sĩ 08, cử nhân 40, còn lại là Cao đẳng và trung cấp.

Từ khi thành lập đến nay, Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Năm 2014, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3.

Trả lời