LỄ TẾ TRUYỀN THỐNG ĐỀN KIẾP BẠC

Tế đền Kiếp Bạc là nghi lễ đặc biệt quan trọng. Thông qua lễ tế thể hiện lòng tôn kính, nhắc nhớ công lao to lớn của Hưng Đạo Đại Vương trong cuộc kháng chiến thần thánh chống giặc Nguyên Mông của dân tộc, qua đó cầu mong một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, nhân khang vật thịnh.

Lệ xưa, Nhà nước phong kiến thường cử các quan cai đầu tỉnh về đền tổ chức tế lễ Đức Thánh cầu đảo, hoặc khi có giặc ngoại xâm tổ chức tế ra trận. Trải qua thời gian dài gián đoạn, nghi thức tế chính thức đuợc dân làng Vạn Yên, Dược Sơn khôi phục vào những năm 90 của thế kỷ XX.

Lễ hội mùa thu tháng 8 năm 2006, lần đầu tiên nghi thức tế Đức Thánh ở đền Kiếp Bạc được tổ chức phục dựng theo đề án nâng cấp lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc giai đoạn 2006 – 2010. Rất nhiều nghi trình được bổ sung, chọn lọc, chỉnh sửa nghiêm túc và chuẩn mực như: trang phục, nhạc cụ bát âm, chúc văn, lễ phẩm…

Ngày 10/8 (âm lịch), nghi lễ tế cáo yết mở cửa đền, khai hội mùa thu diễn ra long trọng và uy nghi.

Vào các ngày chính hội, Ban tổ chức bố trí  nhân dân địa phuơng và thập phương tế Đức Thánh Trần cầu quốc thái dân an.

Ngày 20/8 (âm lịch), tổ chức tế tạ.

Nghi lễ tế hoàn tất gây tiếng vang lớn, góp phần làm nên thành công của lễ hội.

Lễ hội Kiếp Bạc dần hoàn chỉnh nghi lễ Tế qua các năm, thu hút nhiều đoàn tế các tỉnh về tham gia, đóng góp.

Hình ảnh lễ tế truyền thống đền Kiếp Bạc

http://consonkiepbac.org.vn/Content/Images/UserFiles/image/2015/thang%205/le%20te.jpg

Tế lễ truyền thống đền Kiếp Bạc

http://consonkiepbac.org.vn/Content/Images/UserFiles/image/2015/thang%205/le%20te2.jpg

Lễ tế truyền thống đền Kiếp Bạc

Trả lời