KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DI SẢN QUẦN THỂ DI TÍCH DANH THẮNG YÊN TỬ – VĨNH NGHIÊM – CÔN SƠN, KIẾP BẠC GIAI ĐOẠN 2025 – 2030 TẦM NHÌN 2045

Sáng này, ngày 8/6/2023, tại Khu di tích Kiếp Bạc, Viện Bảo tồn di tích tổ chức trình bày Kế hoạch quản lý di sản quần thể di tích danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc giai đoạn 2025 – 2030 tầm nhìn 2045 cụ thể đối với các di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương nằm trong hồ sơ trình UNSECO công nhận là di sản thế giới.

Hội thảo Kế hoạch

Tham gia hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Thắng – Phó Giám đốc Sở VHTTDl tỉnh Hải Dương; đồng chí Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh; các phòng ban thuộc Sở VHTTDL Hải Dương; Lãnh đạo Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; Ban QLDT thị xã Kinh Môn; BQLDT thành phố Chí Linh.

Viện Bảo tồn di tích trình bày nội dung kế hoạch với 11 nội dung: Giới thiệu chung; Tổng quan về quần thể di tích; Giá trị di tích; Tình trạng bảo tồn và các yếu tố tác động đến khu đề cử; Thực trạng công tác quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di sản; Kế hoạch quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản; Tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý… cụ thể đối với các di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, An Phụ – Nhẫm Dương – Kính Chủ. Các nội dung sát với từng di tích, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế trong công tác quản lý di sản từ đó đưa ra những kế hoạch và thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả nhất.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (quản lý Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc), đại diện Ban QLDT thị xã Kinh Môn (địa bàn của di tích An Phụ – Nhẫm Dương – Kính Chủ); Ban QLDT thành phố Chí Linh (quản lý chùa Thanh Mai) đưa ra những ý kiến đánh giá, bổ sung, đóng góp, điều chỉnh và cung cấp thêm một số thông tin liên quan tới di tích quản lý để Bản kế hoạch được hoàn thiện nhất.

Kế hoạch quản lý di sản quần thể di tích danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc giai đoạn 2025 – 2030 tầm nhìn 2045 là một trong số các nội dung nằm trong hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể là di sản thế giới vào cuối năm 2023.

Trả lời