HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2024

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại nhà khách Kiếp Bạc, Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 và tổng kết công tác năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh – Phó trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng toàn thể viên chức, người lao động của cơ quan.

 Hội nghị viên chức, người lao động

Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2024

 Nội dung Hội nghị bao gồm:

– Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích của năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

– Báo cáo tài chính công khai năm 2023 và dự toán thu, chi năm 2024.

– Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

– Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2023.

– Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ hội nghị các phòng trong cơ quan và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan.

– Các đại biểu tham gia thảo luận.

– Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc.

– Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

– Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

– Thông qua Biên bản hội nghị

– Bế mạc Hội nghị.

Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban QLDT đã nêu bật những thành tựu trong công tác của đơn vị năm 2023 trong các lĩnh vực: Công tác tu bổ, xây dựng; Quản lý di tích tích; Hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; Quản lý tài chính; Hoạt động du lịch – dịch vụ; Công tác đón tiếp khách… Đặc biệt trong công tác Xây dựng – tu bổ, tôn tạo đạt được nhiều thành tích, hoàn thành chỉ tiêu đề ra năm 2023; Công tác du lịch – dịch vụ có nhiều chuyển biến, bên cạnh việc duy trì dịch vụ kinh doanh Trà sen Kiếp bạc, Trà hoa cúc Côn Sơn…; cũng đã hoàn thiện khu dịch vụ du lịch Côn Sơn – Kiếp Bạc, đưa vào khai thác, phục vụ du khách các khu trải nghiệm “Con Son camping”, Gian hàng sen Kiếp Bạc và hệ thống các kiot dịch vụ tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc . Ban Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: tổ chức thành công, hiệu quả lễ hội, các nghi lễ truyền thống, sự lệ; đảm bảo an ninh trật tự, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại di tích. Công tác cải tạo cảnh quan di tích được duy trì, tạo không gian, cảnh quan di tích khang trang, đẹp đẽ nhận được nhiều khen ngợi của các cấp lãnh đạo và nhân dân du khách thập phương. Công tác phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã, phường sở tại, nhà chùa Côn Sơn, các ban ngành của tỉnh và thành phố Chí Linh trong công tác quản lý di tích, tổ chức các nghi lễ truyền thống đạt kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị

Các báo cáo tài chính công khai; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân…đã nêu bật những ưu điểm đạt được trong năm, đặc biệt công tác tài chính cơ quan được thực hiện công khai minh bạch, các nguồn tiền phân bổ hợp lý. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường –  Phó trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc 

đọc báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan

Trong phần thảo luận tại hội nghị diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, ý kiến đề xuất và kiến nghị về cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho viên chức, người lao động. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của viên chức, người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, các đoàn thể giải quyết một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho viên chức và người lao động.

Đoàn Chủ tịch

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Hội nghị đã thông Nghị quyết hội nghị với 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 gồm: công tác quản lý tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác tổ chức lễ hội; công tác nghiên cứu tuyên truyền; công tác du lịch, dịch vụ; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác tổ chức bộ máy và đoàn thể.

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2024 đã kết thúc. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã nêu cao tinh thần của Hội nghị. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến dân chủ đóng góp cho Thủ trưởng cơ quan và xây dựng chính quyền; phát động phong trào thi đua và đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã gửi lời chúc tới toàn thể viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc lời chúc năm mới sức khỏe, thành đạt, an khang thịnh vượng.

Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc

Trả lời