SƠ ĐỒ THAM QUAN

SƠ ĐỒ THAM QUAN KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của nước ta, bao gồm hệ thống các di tích và danh thắng như: chùa Côn Sơn, đền Ức Trai, đền Thanh Hư, Ngũ Nhạc linh từ, Bàn cờ tiên, suối Côn Sơn, nền nhà Nguyễn Trãi, cầu Thấu Ngọc, đền Kiếp Bạc, đền chùa Nam Tào, Bắc Đẩu…

 

 

 

 

Trả lời