Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
348 lượt xem

PHÍ THAM QUAN

Căn cứ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc thu phí vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn như sau:

  1. VÉ VÀO KHU DI TÍCH CÔN SƠN : 15.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  2. VÉ VÀO KHU DI TÍCH KIẾP BẠC: 15.000Đ/NGƯỜI/LƯỢT
  3. VÉ GIỮ PHƯƠNG TIỆN:

+VÉ Ô TÔ TỪ 24 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN: 15.000Đ/LƯỢT

+VÉ Ô TÔ TỪ 12 CHỖ ĐẾN 23 CHỖ NGỒI: 12.000Đ/LƯỢT

+VÉ Ô TÔ DƯỚI 12 CHỖ NGỒI: 10.000Đ/LƯỢT

Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

 

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời