ĐOÀN CHUYÊN GIA UNESCO THẨM ĐỊNH THỰC ĐỊA TẠI KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Chiều ngày 28/6/2024, Đoàn chuyên gia quốc tế UNESCO/ICOMOS (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc/Hội đồng di tích và di chỉ Quốc tế) cùng các chuyên gia Việt Nam khảo sát, thẩm định thực địa tại Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc xác thực về giá trị nổi bật toàn cầu của Khu di tích.

Tại buổi khảo sát, Đoàn chuyên gia đã nghe đại diện Sở VHTT và DL tỉnh Hải Dương giới thiệu các giá trị nổi bật của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc. Đồng thời, đại diện Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc giới thiệu, thuyết minh về hệ thống các công trình kiến trúc, các giá trị vật thể và phi vật thể tại di tích, kết quả khai quật khảo cổ học cùng hệ thống di vật, cổ vật tại di tích, các chuyên đề trưng bày thiền phái Phật giáo Trúc Lâm, di tích và lễ hội…  đồng thời phân tích rõ ý nghĩa, giá trị nổi bật toàn cầu và tính toàn vẹn của di tích trong mối quan hệ với các điểm di tích khác trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Tại buổi khảo sát, chuyên gia quốc tế người Nhật Ichita Shimoda và các chuyên gia Việt Nam đánh giá cao công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đảm bảo các tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới theo quy định của UNESCO tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Đây là bước thẩm định với thành phần, quy mô nhỏ của Đoàn chuyên gia ICOMOS nhằm tư vấn trực tiếp vào việc hoàn thiện hồ sơ, trước khi các chuyên gia của UNESCO thẩm định chính thức vào dịp cuối tháng 8 đối với hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI KHẢO SÁT:

Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

 

Trả lời