BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI KHU DI TÍCH

Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2024, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn (phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc  tổ chức buổi tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy ( PCCC) cho Cán bộ, nhân viên, các hộ kinh doanh và nhân dân địa phương tại khu di tích. 
Cán bộ, nhân viên Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc và các hộ kinh doanh cùng nhân dân địa phương tham gia buổi tập huấn
 Tại buổi tập huấn, Phòng Cảnh sát PCCC đã cung cấp những kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa; phổ biến các văn bản pháp luật. Các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các yếu tố phát sinh và hình thành đám cháy; Cách thức bảo quản, sử dụng các loại bình cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở; Một số kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy.
 Thực hành một số nội dung như: Cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định; cách xử lý đám cháy…
 Buổi tập huấn giúp cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, các chủ hộ kinh doanh và nhân dân địa phương làm tốt  công tác PCCC ,nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC , từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC , chủ động nắm bắt mọi tình huống khi xảy ra hoả hoạn. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc phòng chống cháy nổ, phòng chống hoả hoạn, nâng cao tinh thần cố kết cộng đồng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hoá của dân tộc.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TẬP HUẤN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc
 

Trả lời