XÂY DỰNG ĐỀ ÁN QUẢN LÝ BÃI XE, DỊCH VỤ, HÀNG QUÁN TẠI KHU DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án về việc quản lý bến bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

hung22.jpg
                                      Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
              xây dựng đề án về việc quản lý bến bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc

Chiều 10/5, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 1).

Tại phiên họp này, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào tờ trình về việc đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ, hàng quán tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc (TP Chí Linh).

Sau khi nghe các đại biểu góp ý vào tờ trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, nội dung này đã được UBND tỉnh nghe một lần tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4 (lần 3). Tại cuộc họp đó, UBND tỉnh đã thống nhất về chủ trương bàn giao việc quản lý bến bãi xe, dịch vụ, hàng quán cho Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiếp thu ý kiến xây dựng của các đồng chí tham gia tại cuộc họp. Có thể xây dựng thành đề án, trong đó làm rõ các nội dung theo hướng: Đánh giá, tổng kết hiện trạng bãi đỗ xe, hàng quán hiện nay. Việc quản lý bãi đỗ xe, hàng quán có bất cập gì cần phải thay đổi đơn vị quản lý? Nếu được bàn giao bãi đỗ xe, hàng quán, Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc có đủ năng lực để quản lý? Phương án phân chia nguồn vốn thu được, đối tượng phân chia. Sau khi chuyển đổi đơn vị quản lý thì việc quảng bá các sản phẩm địa phương được thực hiện như thế nào?…

Việc quy hoạch lại hàng quán trong đề án cần ưu tiên những người đang bán hàng tại khu di tích. Trong đề án cũng cần có giải pháp để những người bán hàng có thể trở thành những hướng dẫn viên du lịch tại khu di tích…

lien(1).jpg
                                                 Đại diện Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc báo cáo tờ trình về việc
đề xuất phương án quản lý bãi xe, dịch vụ,
 hàng quán tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc

Theo tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại khu di tích Côn Sơn hiện có 3 bãi xe với tổng diện tích 21.000 m² và 100 hàng quán cố định. Tại khu di tích Kiếp Bạc có 1 bãi đỗ xe với diện tích 7.800 m²; 71 hàng quán cố định. Trong đó, một số diện tích bãi đỗ xe và hàng quán đã đền bù, thu hồi do Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc quản lý; còn lại cho UBND phường Cộng Hòa và xã Hưng Đạo quản lý.

Các bãi xe ở Côn Sơn – Kiếp Bạc hạn chế về diện tích, không được tái đầu tư, nâng cấp, mở rộng diện tích và trang bị các thiết bị hỗ trợ, không có hệ thống thu gom và xử lý chất thải, hệ thống phòng cháy, chữa cháy… Trong mùa lễ hội, nhân lực phục vụ bãi xe còn thiếu. Hệ thống dịch vụ, hàng quán không theo quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cảnh quan môi trường tại khu di tích và việc hành hương, chiêm bái của du khách, đặc biệt trong mùa lễ hội.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cũng thảo luận, xem xét một số nội dung do các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thường và UBND TP Hải Dương báo cáo.

Nguồn: baohaiduong.vn

Trả lời