Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
449 lượt xem

THỐNG NHẤT ĐỔI TÊN HỒ SƠ KHOA HỌC “QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ – VĨNH NGHIÊM – CÔN SƠN, KIẾP BẠC” TRÌNH UNESCO VINH DANH LÀ DI SẢN THẾ GIỚI

Ngày 07/7/2022, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã chủ trì hội nghị về việc xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO vinh danh là di sản thế giới.

  https://sovhttdl.haiduong.gov.vn/uploads/ThongnhattenHSYenTu072022-1.jpg

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ VHTTDL và liên danh các đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ.

  https://sovhttdl.haiduong.gov.vn/uploads/ThongnhattenHSYenTu072022-2.jpg

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị 

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo các nội dung về tên gọi, tiến độ xây dựng Hồ sơ khoa học, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL kết luận: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương trong thời gian qua đã chủ động triển khai các công việc cần thiết để hoàn thành giai đoạn 1 và chuẩn bị cho giai đoạn 2 việc xây dựng Hồ sơ đề cử UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Về tên gọi của hồ sơ: thống nhất việc đổi tên Hồ sơ khoa học “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) thành “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” để đạt được tính đồng thuận giữa các địa phương có di sản đề cử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đổi tên hồ sơ khoa học nêu trên. Về tiến độ xây dựng hồ sơ: sau khi nghe ý kiến phát biểu và đề nghị của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, ý kiến của các nhà khoa học và đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thống nhất điều chỉnh lùi tiến độ xây dựng hồ sơ 12 tháng so với kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đảm bảo chất lượng của hồ sơ đề cử.

Hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” là hồ sơ đầu tiên của Việt Nam được lập trên địa bàn 03 tỉnh trình UNESCO để vinh danh là di sản thế giới, là “chuỗi các di sản” có mối liên hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học./.

Nguồn: Phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở VHTTDL

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời