NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC TẠI LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM NAY

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương) năm 2023 diễn ra từ ngày 24/9 – 4/10, với nhiều chương trình đặc sắc.

D:\Desktop\cs-kb-mua-thu.jpg

Nguồn: baohaiduong.vn

Trả lời