Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
612 lượt xem

HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ KHOA HỌC QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (Khu di tích, danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh; Khu di tích Tây Yên Tử Bắc Giang; Khu di tích, danh thắng Côn Sơn- Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai Hải Dương).

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời