HÀNH TRÌNH XÂY DỰNG HỒ SƠ KHOA HỌC QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (Khu di tích, danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần tại Đông Triều, Quảng Ninh; Khu di tích Tây Yên Tử Bắc Giang; Khu di tích, danh thắng Côn Sơn- Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai Hải Dương).

 1. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI TỈNH QUẢNG NINH, BẮC GIANG XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ ĐƯA VÀO DANH MỤC DỰ KIẾN XÂY DỰNG HỒ SƠ DI SẢN THẾ GIỚI.
 2. TỜ TRÌNH CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI TỈNH QUẢNG NINH, BẮC GIANG XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI SẢN VĂN HÓA VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ ĐƯA VÀO DANH MỤC DỰ KIẾN XÂY DỰNG HỒ SƠ DI SẢN THẾ GIỚI.
 3. CÔNG VĂN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN THAM GIA ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỒ SƠ KHOA HỌC VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG VÀ HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI. CV5.11.20
 4. CÔNG VĂN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIÊN DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI.
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 5. CÔNG VĂN CỦA BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG HỒ SƠ HỒ SƠ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI. 
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 6. CÔNG VĂN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN THAM GIA DỰ THẢO BÁO CÁO TÓM TẮT XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI.  
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 7. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỒ SƠ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI.
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 8. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 9. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VỀ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI.
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 10. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỒ SƠ KHOA HỌC QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG, HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI.
  Loader Loading...
  EAD Logo Taking too long?

  Reload Reload document
  | Open Open in new tab
 11. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỒ SƠ KHOA HỌC VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ QUẦN THỂ DI TÍCH VÀ DANH THẮNG YÊN TỬ (QUẢNG NINH, BẮC GIANG VÀ HẢI DƯƠNG) TRÌNH UNESCO CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THẾ GIỚI. [embeddoc url=”https://consonkiepbac.org.vn/wp-content/uploads/2021/05/KE-HOACH-BAN-CHUAN-.signed.pdf”

Trả lời