DANH THẮNG YÊN TỬ – VĨNH NGHIÊM – CÔN SƠN, KIẾP BẠC

Hồ sơ đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc” thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương đã được trình lên Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đề nghị công nhận và ghi vào Danh mục Di sản thế giới. Đây là điều kiện, cơ sở vững chắc cho việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản gắn với phát triển du lịch bền vững của ba tỉnh.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm.

Chùa Vĩnh Nghiêm

Hội chùa Vĩnh Nghiêm.

Chùa Hạ Tây Yên Tử.

Đường lên Yên Tử

Di tích đền thờ Nguyễn Trãi (Côn Sơn)

Đền Kiếp Bạc (Hải Dương)

Chùa Đồng (Yên Tử)

Nguồn: baobacgiang.com.vn

Trả lời