Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
842 lượt xem

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU TUYÊN TRUYỀN

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Từ khi mới thành lập (1994), mặc dù biên chế thiếu, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền còn non trẻ, nhưng đơn vị đã đặc biệt quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tuyên truyền phát huy tác dụng di tích.

Đây là một trong những nhiệm vụ chủ chốt của Ban quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc. Từ khi mới thành lập (1994), mặc dù biên chế thiếu, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tuyên truyền còn non trẻ, nhưng đơn vị đã đặc biệt quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, tuyên truyền phát huy tác dụng di tích.

Năm 2007, phòng nghiệp vụ và kinh doanh dịch vụ được thành lập, gồm 13 thành viên, 100% trình độ đại học.

     Kết quả hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền hơn 10 năm qua:

– Tiến hành sưu tầm, dịch thuật các văn bản chữ Hán: văn bia, hoành phi, câu đối, thần tích, thần sắc, bài châm gốc từ thời Trần, thời Lê ở chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc.

– Phối hợp với Bảo tàng Hải Dương, Viện khảo cổ học Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, tổ chức các đợt nghiên cứu khai quật khảo cổ học trong khu vực di tích, phát hiện nhiều di vật quý và giải mã nhiều vấn đề khoa học, lịch sử, văn hoá liên quan đến danh nhân, di tích.

– Hoàn thành một số công trình nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, giới thiệu di tích như:

+ Tìm hiểu dòng họ Nguyễn Trãi sau vụ án Lệ Chi Viên năm 1442.

+ Đàn Mông Sơn Thí Thực trong lễ hội chùa Côn Sơn.

+ Di sản văn hóa Hán Nôm Côn Sơn – Kiếp Bạc – Phượng Sơn.

+ Sưu tầm xây dựng hồ sơ hệ thống di tích ở Côn Sơn – Kiếp Bạc.

+ Điều tra văn hoá phi vật thể khu di tích Kiếp Bạc.

+ Phục dựng các nghi lễ diễn xướng truyền thống lễ hội Đền Kiếp Bạc (Diễn xướng hầu Thánh rước bộ, làm cỗ tiến Thánh, hội quân, lập đàn cầu an, hội hoa đăng, ban ấn…)

+ Phục dựng nghi lễ rước nước, lễ mộc dục (tắm tượng) chùa Côn Sơn.

+ Cung cấp tư liệu, xây dựng quy hoạch tổng thể khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc giai đoạn 2006 – 2020.

– Xuất bản ấn phẩm nội dung tuyên truyền giới thiệu di tích. Biên tập tài liệu thuyết minh tuyên truyền di tích, ghi băng phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh.Tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh, hướng dẫn viên.

– Thường xuyên bổ sung tư liệu, chỉnh lý nội dung hai nhà trưng bày và tổ chức triển lãm ảnh ngoài trời tuyên truyền, quảng bá di tích.

– Kết hợp với Đài truyền hình Trung ương, Báo Văn hóa, Đài Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương, Báo Hải Phòng… ra những chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự… quảng bá di tích.

– Liên hệ, phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức tuyên truyền, quảng bá di tích trực quan qua hệ thống bảng, biển, băng zôn, khẩu hiệu.

– Bổ sung, cung cấp tư liệu điền dã, gốc phục vụ công tác quy hoạch tổng thể, trùng tu, tôn tạo di tich.

– Điều tra, nghiên cứu hệ thống di tích có liên quan đến khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trong và ngoài tỉnh.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và tuyên truyền giới thiệu phát huy tác dụng di tích ở khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc từng bước đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu và học tập của các tầng lớp nhân dân.

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời