BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 1795/STNMT-CCBVMT, ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hướng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 202, Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc tiến hành một số hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch: Đoàn Thanh niên Ban QLDT tổ chức nhiều buổi lao động dọn vệ sinh tuyến đường từ chân núi lên đỉnh Bàn Cờ Tiên; nhổ cỏ, cắt tỉa cây hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc; giam gia thu gom rác; trồng thêm cây xanh khu vực di tích; treo pano, băng zôn tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiếu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy…

Treo băng zôn tuyên truyền đường vào Khu di tích Kiếp Bạc

Pano tuyên truyền treo tại nhà khách Ban QLDT Côn Sơn

Trồng thêm cây xanh tại khu vực di tích

Trả lời