NỘI QUY

Quý khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm tại di tích phải có trách nhiệm bảo vệ di tích, ngăn chặn những hành vi xâm hại di tích.

 

1. Quý khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm tại di tích phải có trách nhiệm bảo vệ di tích, ngăn chặn những hành vi xâm hại di tích. 

2. Qúy khách đến di tích phải mua vé tham quan, đỗ xe đúng nơi quy định.

3. Giữ gìn vệ sinh chung, không chặt cây bẻ cành, săn bắt chim thú, khắc tên viết chữ lên tường, cột và các vị trí ban thờ.

4. Để đảm bảo tượng và các đồ thờ không mang chất dễ cháy, nổ vào di tích, quý  khách thắp hương tại lể đài sân đền.

5. Quý khách vào dâng hương, dâng lễ yêu cầu trang phục chỉnh tề lịch sự, tự quản lý tài sản cá nhân.

6. Quý khách có nhu cầu sắp lễ tại các quầy dịch vụ tại khu di tích phải xem bảng giá, thanh toán tiền trước khi dâng lễ vào đền, tránh ép giá.

7. Không xem bói, bài tây, tướng số, tán thẻ, rút thẻ, tuyên truyền, sử dụng ấn phẩm có nội dung không lành mạnh trong khu vực di tích.

8. Quý khách có nhu cầu nghiên cứu, thuyết minh, cung tiến hiện vật, đồ thờ, quay phim chụp ảnh khu di tích xin liên lạc với ban quản lý thường trực tại di tích.

9. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, dâng hương tưởng niệm của quý khách ban quản lý thường trực phục vụ các ngày tại di tích.

10. Yêu cầu quý khách thực hiện đúng nội quy mà Ban quản lý đề ra.

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012