Thông báo

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN, LỄ BÁI TẠI KHU DI TÍCH

Trước tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng. Căn cứ Công văn số 367/SVHTTDL-QLDSVH, ngày 16/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng đón khách tham quan, lễ bái tại khu di tích, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xin thông báo:

THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG ĐỨC TẠC TƯỢNG PHẬT NGỌC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÙA CÔN SƠN

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Lầu thờ Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn; Ngày 19 tháng 10 năm 2018, công trình được khởi công xây dựng, dự kiến khánh thành vào dịp Lễ hội mùa xuân năm 2020.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012