Thông báo

GIẢM 70% GIÁ VÉ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC CẤP KHI THAM QUAN KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xin thông báo chương trình ưu đãi chào hè 2020.

THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG ĐỨC TẠC TƯỢNG PHẬT NGỌC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÙA CÔN SƠN

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Lầu thờ Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn; Ngày 19 tháng 10 năm 2018, công trình được khởi công xây dựng, dự kiến khánh thành vào dịp Lễ hội mùa xuân năm 2020.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012