Thông báo

THÔNG BÁO VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG ĐỨC TẠC TƯỢNG PHẬT NGỌC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÙA CÔN SƠN

Thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Lầu thờ Đức Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát chùa Côn Sơn; Ngày 19 tháng 10 năm 2018, công trình được khởi công xây dựng, dự kiến khánh thành vào dịp Lễ hội mùa xuân năm 2020.

THÔNG BÁO PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG VÀO KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Thực hiện công văn số 2502 của Bộ GTVT V/v phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui tại km87 + 570/ QL37 (nút giao giữa QL37 & QL18) thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2019

Ban tổ chức xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019:

Thứ 2, Ngày 2/4/2012