Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2019

Ban tổ chức xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019:

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM 730 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỨC TRẦN TRIỀU NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU THIÊN THÀNH THÁI TRƯỞNG CÔNG CHÚA - PHU NHÂN CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BQLDT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Trần Triều Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng công chúa; Ban tổ chức trân trọng thông báo nội dung, chương trình Lễ tưởng niệm như sau:

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN - KIẾP BẠC NĂM 2018

Ban tổ chức lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018:

Thứ 2, Ngày 2/4/2012