Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2017

Ban tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc 2017 xin trân trọng thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa thu Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2017:

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2017

Ban tổ chức lễ hội mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc xin trân trọng thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn- Kiếp Bạc năm 2017:

Thứ 2, Ngày 2/4/2012