Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỦY CHIẾN ĐỜI TRẦN

Cứ trung tuần tháng 8 âm lịch hằng năm, trên sông Thương khu vực trước cửa đền Kiếp Bạc, tỉnh ta thường tổ chức diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu.

LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN- KIẾP BẠC: PHỤC DỰNG NHIỀU DI SẢN QUÝ

Trước đây, nhiều nghi lễ và phong tục của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc bị mai một, có nguy cơ thất truyền.

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc từ nhiều thế kỷ trước đã trở thành tập quán đẹp.

THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH LỄ HỘI NHÌN TỪ LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Lễ hội là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng, có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống tinh thần của người Việt. Nếp sống văn minh trong lễ hội là những hoạt động được tổ chức đúng với thuần phong mỹ tục, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương, đáp ứng được nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, không để xảy ra các hiện tượng mê...

CÁC NGÀY ĐẠI LỄ VÀ SỰ LỆ HÀNG NĂM TẠI KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc , nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc của dân tộc. Hàng năm, tại Khu di tích diễn ra nhiều sự lệ nhằm tưởng niệm, tri ân các bậc danh nhân, anh hùng dân tộc, các bậc Thánh Vương, Đức Phật đã gắn bó cuộc đời và sự nghiệp với vùng đất này. Các sự lệ được duy trì hàng năm...

LỊCH SỬ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CÔN SƠN – KIẾP BẠC

Cùng với phong cảnh kỳ thú, với các công trình kiến trúc cổ có giá trị lớn, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc còn lưu giữ nhiều di sản văn hoá phi vật thể rất quý; trong số đó, trước hết phải kể đến các lễ hội truyền thống.

LỄ RƯỚC NƯỚC, LỄ MỘC DỤC – LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN CÔN SƠN

Rước nước là một nghi lễ quan trọng trong lễ hội Côn Sơn, diễn ra vào ngày 16 tháng giêng hàng năm, với mục đích lấy nước làm lễ mộc dục (tắm tượng), mặt khác biểu dương sức mạnh cộng đồng làng xã, gợi mở sự gắn kết tình cảm cộng đồng; biểu hiện ước muốn cầu mùa, cầu nước, cầu nhân khang vật thịnh, phong đăng hòa cốc...

LỄ MÔNG SƠN THÍ THỰC - LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN CÔN SƠN

Theo quan niệm Phật giáo, thế giới cõi âm có vô vàn cô hồn không nơi nương tựa. Lập đàn thí thực để thể hiện uy linh Phật pháp và tinh thần từ bi hỉ xả cứu độ chúng sinh, cứu vớt cô hồn tại chốn Phật đường. Đây là hình thức đại chạy đàn, mang tính phát chẩn quốc gia, diễn ra nơi quốc tự.

LỄ TẾ TRỜI ĐẤT TRÊN NGŨ NHẠC LINH TỪ - LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG MÙA XUÂN CÔN SƠN

Lễ tế trời đất trên ngũ Nhạc linh từ là nghi lễ đặc trưng trong lễ hội mùa xuân Côn Sơn nhằm kính cáo với trời đất mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an.

HỘI THI BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦY TRONG LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN

Lễ hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn thường được tổ chức nhiều nghi lễ, diễn xướng cổ truyền để tưởng niệm ngày viên tịch của thiền sư Huyền Quang (1254 - 1334). Từ năm 2006, thực hiện đề án nâng cấp lễ hội truyền thống Côn Sơn – Kiếp Bạc của UBND tỉnh Hải Dương, nhiều nghi lễ, diễn xướng, trò chơi được phục dựng và bổ sung trong đó có hội thi gói...

Đầu  <<  1  2  3  >>  Cuối
Thứ 2, Ngày 2/4/2012