Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác nhất trên website Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "consonkiepbac.org.vn". (Ví dụ: tin tức mới consonkiepbac.org.vn). Tìm kiếm ngay
1044 lượt xem

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN – KIẾP BẠC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020

     

Toàn cảnh Hội nghị

 

          Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Sở VHTTDL; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên  – Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh – Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan.

Nội dung Hội nghị bao gồm:

– Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích của chính quyền năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

– Báo cáo tài chính công khai năm 2020.

– Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

– Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2020.

– Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ hội nghị các phòng trong cơ quan và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan.

– Các đại biểu tham gia thảo luận.

– Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc.

– Bầu Ban thanh tra nhân dân khóa 2021 – 2023

– Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

– Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

– Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

– Thông qua Biên bản hội

– Bế mạc Hội nghị. 

Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban QLDT đã nêu bật những thành tựu trong công tác của đơn vị năm 2020 như:

Bộ máy tổ chức của cơ quan được kiện toàn, phát huy được sức mạnh tập thể; đặc biệt là Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, thuyết minh giới thiệu di tích, đảm bảo an ninh trật tự, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại di tích. Công tác tu bổ di tích và xây dựng cơ bản đang đi vào hoàn thiện; cảnh quan di tích được cải thiện đáng kể. Công tác phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã, phường sở tại, nhà chùa Côn Sơn, các ban ngành của tỉnh và thành phố Chí Linh trong công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội đạt kết quả tốt. Toàn đơn vị đoàn kết vượt qua những khó khăn, khắc phục những ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Các báo cáo tài chính công khai; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân…đã nêu bật những ưu điểm đạt được trong năm, đặc biệt công tác tài chính cơ quan được thực hiện công khai minh bạch. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong năm 2021.

Trong phần thảo luận tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, ý kiến đề xuất và kiến nghị về cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho CB,VC, người lao động. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, các đoàn thể giải quyết một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho cán bộ, viên chức và người lao động.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử Ban thanh tra nhân dân khóa mới (2021- 2023)

Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị đã thông Nghị quyết hội nghị với 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 gồm: công tác quản lý tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác tổ chức lễ hội; công tác nghiên cứu tuyên truyền; công tác du lịch, dịch vụ; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác tổ chức bộ máy và đoàn thể. Các đoàn thể đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thành Trung

phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Sở VHTTDL đã có những phát biểu, đánh giá cao những thành tích tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ban QLDT đạt được trong năm 2020, đồng thời, Phó Giam đốc Sở cũng có những chỉ đạo cho đơn vị thực hiện những nhiệm vụ mwois trong năm 2021.

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2021 đã kết thúc. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã nêu cao tinh thần của Hội nghị. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến dân chủ đóng góp cho Ban lãnh đạo đơn vị và xây dựng chính quyền; phát động phong trào thi đua và đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và an khang thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên – Trưởng ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao giấy khen của Sở VHTTDL cho tập thể phòng đạt thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Lê Duy Mạnh – Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao giấy khen của Sở VHTTDL cho cá nhân đạt thành tíchxuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc

trao khen thưởng của đơn vị cho tập thể phòng đạt thành tích xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tráng – Chủ tịch Công đoàn CSTV

trao khen thưởng của đơn vị cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

 

Tin bài, Ảnh: Phòng Nghiệp vụ

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời