THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM 720 NĂM NGÀY MẤT CỦA AHDT TRẦN HƯNG ĐẠO VÀ 578 NĂM NGÀY MẤT CỦA AHDT, DNVH THẾ GIỚI NGUYỄN TRÃI

Ban tổ chức thông báo chương trình Lễ tưởng niệm 720 năm ngày mất của AHDT Trần Hưng Đạo và 578 năm ngày mất của AHDT, DNVH thế giới Nguyễn Trãi như sau:

 

STT

NGÀY/THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 26/9/2020

(10/8 âm lịch)

7h30 - 9h00

Lễ dâng hương và tế Cáo yết

Đền Kiếp Bạc

2

Ngày 02/10/2020

(16/8 âm lịch)

6h30 - 7h30

Lễ dâng hương Chùa Côn Sơn

Chùa Côn Sơn

7h30 - 8h30

Lễ cắt băng khánh thành

Lầu thờ Đức Phật

Quán Thế Âm Bồ Tát

Lầu thờ 

Đức Phật

Quán Thế Âm

 Bồ Tát

8h30 - 10h30

Lễ rước, Lễ dâng hương tưởng niệm 578 năm ngày mất của AHDT, DNVH thế giới Nguyễn Trãi; Lễ tế tại đền Nguyễn Trãi,

đền Trần Nguyên Đán

Đền

Nguyễn Trãi

và đềnTrần Nguyên Đán

8h30 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

14h00- 16h00

Cúng Phật, Thánh,

Hội đồng Trần triều

Đền Kiếp Bạc

20h00 - 23h00

Tịnh Đền

Đền Kiếp Bạc

22h00 - 24h00

Lễ khai ấn đền Kiếp Bạc

Hồ Kiếp Bạc

Từ 23h

Diễn xướng hầu Thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

3

Ngày 03/10/2020

(17/8 âm lịch)

 

8h00 - 8h45

Lễ dâng hương tưởng niệm 720 năm ngày mất của AHDT Hưng Đạo Đại vương

Trần Quốc Tuấn

Sân trước

nghi môn

Đền Kiếp Bạc

10h00 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc

4

Ngày 04/10/2020 

(18/8 âm lịch)

19h00 - 23h00

Diễn xướng hầu Thánh

 Sân đền

Kiếp Bạc

8h30 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa rối nước

Hồ Kiếp Bạc 

16h00 - 19h00

 Lễ cầu an

Đê sông 

Lục Đầu

5

Ngày 06/10/2020

(20/8 âm lịch)

7h30 - 11h00

Lễ tế; Lễ giỗ Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc,

núi Mâm Xôi


BAN TỔ CHỨC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO./.

Thứ 2, Ngày 2/4/2012