THÔNG BÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG BỔ DUNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012