THÔNG BÁO CỦA UBND TỈNH HẢI DƯƠNG QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Thứ 2, Ngày 2/4/2012