DU KHÁCH ĐẾN CÔN SƠN - KIẾP BẠC PHẢI KHAI BÁO Y TẾ

Chiều 28.7, lãnh đạo Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc cho biết đơn vị đã lập các chốt kiểm soát tại khu vực bán vé, yêu cầu khách vào tham quan phải khai báo y tế, khuyến khích du khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và bắt buộc rửa tay sát khuẩn.

          Ban Quản lý nhiều di tích khác trong tỉnh cũng đã trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn cho du khác

          Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Hiệp hội Du lịch tỉnh tập trung phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19; rà soát khách từ Đà Nẵng về địa phương kể từ ngày 14.7 đến nay, yêu cầu khai báo y tế và cách ly theo quy định.

          Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện nghiêm quy định khai báo tạm trú, rà soát, cung cấp danh sách khách từ Đà Nẵng về địa phương kể từ ngày 14.7 đến nay cho cơ quan y tế, chính quyền địa phương... 


Nguồn: baohaiduong.vn

Thứ 2, Ngày 2/4/2012