CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỒNG Ý VỚI TỜ TRÌNH VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC TỪ 15.000Đ/ LƯỢT LÊN 20.000Đ/LƯỢT

Chiều 18.6, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung do các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo báo cáo.

       

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái

phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 6


          Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị. Theo báo cáo, do tác động của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá năm 2010) chỉ đạt 2,86%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch (tăng từ 8,5% trở lên). Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.260 tỷ đồng, bằng 40,1% dự toán, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu nội địa đạt 6.118 tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch, giảm 19,3%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt 201,7 triệu USD, giảm 49,4%. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm 11,4% trong khi số doanh nghiệp đăng ký giải thể tăng 21,3%

          Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh những khó khăn, kinh tế - xã hội của tỉnh cũng có nhiều điểm sáng. Các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường sau thời gian tập trung chống dịch Covid-19. Các doanh nghiệp vừa tập trung khắc phục khó khăn vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Quốc phòng được giữ vững.

         Bên cạnh một số nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với tờ trình về điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức thu phí tham quan di tích Kiếp Bạc, cụm di tích, danh lam thắng cảnh Côn Sơn đối với người lớn sẽ được điều chỉnh tăng từ 15.000 đồng/lượt lên 20.000 đồng/lượt, thực hiện từ ngày 1.1.2021.

 

Nguồn: baohaiduong.vn

Thứ 2, Ngày 2/4/2012