Trưng bày chuyên đề: BÁC HỒ VỚI KHU DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020); 55 năm Bác Hồ về thăm Côn Sơn (1965- 2020), Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức trưng bày chuyên đề: “Bác Hồ với khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn”.

          Thời gian từ ngày 13 tháng 5 năm 2020, tại sân trước Gác chuông chùa Côn Sơn.

          Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc trân trọng thông báo và kính mời!


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012