KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN TỪ NGÀY 01/5/2020

Căn cứ công văn số 1429/UBND- VP, ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới, Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc trân trọng thông báo sẽ mở cửa phục vụ du khách về tham quan, chiêm bái tại di tích từ ngày 01/5/2020.

          Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, Ban QLDT đã tiến hành vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn toàn bộ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, bố trí nước rửa tay sát khuẩn, cử nhân viên trực tại các điểm tham quan để hướng dẫn du khách... Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc đề nghị du khách khi đến tham quan, chiêm bái phải tuân thủ các quy định sau: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và không tập trung theo đoàn với số lượng hơn 30 người.

 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

TỚI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VÀ DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG!

Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012