BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐÓN KHÁCH THAM QUAN, LỄ BÁI TẠI KHU DI TÍCH

Trước tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng. Căn cứ Công văn số 367/SVHTTDL-QLDSVH, ngày 16/3/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng đón khách tham quan, lễ bái tại khu di tích, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xin thông báo:

          - Tiếp tục tạm dừng đón khách tham quan, lễ bái tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn.

          - Trong thời gian dừng đón khách, Ban Quản lý di tích sẽ tiến hành vệ sinh, phun thuốc khử trùng trong khu vực di tích.

          Vậy xin thông báo đến du khách thập phương và toàn thể nhân dân.

BAN QLDT CÔN SƠN - KIẾP BẠC

 

Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012