ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2020 - 2022)

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Ban quản lý di tích (QLDT), Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Nghi thức Chào cờ tại Đại hội


          Dự  Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Trung -  Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Chánh thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT; đồng chí Lê Duy Mạnh - Phó ban QLDT cùng toàn thể Đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Toàn cảnh Đại hội


          Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo chính trị tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc là một tập thể đoàn kết, thống nhất, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, ý thức tự lực tự cường dân tộc. Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Cụ thể, Chi bộ có 29 Đảng viên được nghiên cứu học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng như tham gia học tập, quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết TW khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020). Đặc biệt là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết TW4 (khóa XI, XII), về công tác xây dựng Đảng.  

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo chính trị tổng kết công tác

của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022


          Nhiệm kỳ qua Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức, công tác kiểm tra Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác quản lý tài chính; công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phát huy giá trị khu di tích, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, công tác tổ chức lễ hội truyền thống và đón tiếp khách; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ di tích, công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

          Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ (2020 - 2022): Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị và tham gia tích cực các phong trào xã hội. Phấn đấu kết nạp 2-3 Đảng viên mới; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tài chính được giao; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng cơ bản được giao hàng năm; phấn đấu cơ quan giữ vững danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

          Đại hội đã nghe 03 ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ khóa tới.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên, đại diện Ban Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt nhấn mạnh về các lĩnh vực chuyên môn như:  Công tác nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phát huy giá trị khu di tích, công tác xây dựng cơ bản, cải tạo cảnh quan di tích… được Ban lãnh đạo Sở Văn hóa, lãnh đạo Tỉnh và nhân dân thập phương đánh giá cao.  Đồng thời, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí yêu cầu toàn thể Chi bộ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của đơn vị, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh công tác sinh hoạt Đảng.

Đ/c Nguyễn Thành Trung - Đảng ủy viên,

đại diện Ban Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại Đại hội

 

          Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2020 gồm 5 đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên, đồng chí Lê Duy Mạnh, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Nguyễn Xuân Tráng, đồng chí Nguyễn Đức Hòa. Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Duy Mạnh được bầu làm Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2020


Đ/c Nguyễn Thành Trung tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy khóa 2020 - 2022


Chụp ảnh lưu niệm


          Đại hội Chi bộ Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thành công tốt đẹp, nhiệm vụ đặt ra cho Chi bộ trong nhiệm kỳ tới rất to lớn và nặng nề. Quá trình thực hiện có nhiều thuận lợi và có những khó khăn, thách thức. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên, tập thể Chi bộ Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên đã và đang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Bằng trí tuệ và sự đoàn kết nhất trí của tập thể, phát huy thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ quyết tâm đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, quyết tâm xây dựng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc ngày càng lớn mạnh./.

 

Tin bài, Ảnh: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012