LỄ KHAI XUÂN, PHÁT LỘC VÀ NHIỄU PHẬT TÒA CỬU PHẨM LIÊN HOA ĐÊM GIAO THỪA NĂM CANH TÝ 2020, TẠI CÔN SƠN- KIẾP BẠC

Vào thời khắc giao thừa hay sớm mùng 1 Tết, người ta đến đình chùa, đền phủ để được nhận một cành lộc non, gói muối, ấn thiêng,… mang về nhà, với mong muốn được Thần, Phật linh thiêng ban cho tài lộc, may mắn suốt năm.

         Để đáp ứng nhu cầu ngưỡng vọng của du khách và nhân dân thập phương, vào đêm giao thừa năm Canh Tý 2020, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức khai xuân, phát lộc tại chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Đồng thời, tại chùa Côn Sơn sẽ diễn ra nghi thức nhiễu Phật tòa Cửu Phẩm liên hoa với ý nghĩa đoạn trừ được tham - sân - si, sạch được ba nghiệp, diệt được ba ác đạo, mau được tinh tấn trên con đường bồ đề.

Du khách đến di tích xin lộc đêm giao thừa


Nghi thức nhiễu Phật tòa Cửu Phẩm liên hoa chùa Côn Sơn


BAN QUẢN LÝ Di TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI NHÂN DÂN VÀ DU KHÁCH THẬP PHƯƠNG VỀ DỰ LỄ !


Thứ 2, Ngày 2/4/2012