BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019

Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2020, tại nhà khách Kiếp Bạc, Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 và tổng kết công tác năm 2019.

       

Văn nghệ chào mừng Hội nghị


      Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên  - Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh - Phó ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng chí Nguyễn Xuân Tráng - Chủ tịch Công đoàn CSTV Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị


     Nội dung Hội nghị bao gồm:

- Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích của chính quyền năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tài chính công khai năm 2019.

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

- Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2019.

- Tổng hợp ý kiến của cán bộ, công nhân viên từ hội nghị các phòng trong cơ quan và ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan.

- Các đại biểu tham gia thảo luận.

- Thủ trưởng cơ quan tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc.

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

- Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

- Thông qua Biên bản hội 

- Bế mạc Hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc

báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020


          Trong Báo cáo tổng kết công tác quản lý di tích năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban QLDT đã nêu bật những thành tựu trong công tác của đơn vị năm 2019 như:

          Bộ máy tổ chức của cơ quan được kiện toàn, phát huy được sức mạnh tập thể; đặc biệt là Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tiên phong gương mẫu, đoàn kết một lòng vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, thuyết minh giới thiệu di tích, đảm bảo an ninh trật tự, công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa tại di tích. Công tác tu bổ di tích và xây dựng cơ bản đang đi vào hoàn thiện; cảnh quan di tích được cải thiện đáng kể. Công tác phối hợp với chính quyền, nhân dân các xã, phường sở tại, nhà chùa Côn Sơn, các ban ngành của tỉnh và thành phố Chí Linh trong công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội đạt kết quả tốt.

          Các báo cáo tài chính công khai; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng; báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân…đã nêu bật những ưu điểm đạt được trong năm, đặc biệt công tác tài chính cơ quan được thực hiện công khai minh bạch. Bên cạnh đó, các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục trong năm 2020.

          Trong phần thảo luận tại hội nghị đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn. Hội nghị đã nhận được những ý kiến đóng góp chỉnh sửa bổ sung các quy chế hoạt động của cơ quan, ý kiến đề xuất và kiến nghị về cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho CB,VC, người lao động. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Bí thư chi bộ, Trưởng ban QLDT đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức, người lao động, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, các đoàn thể giải quyết một số vấn đề cấp thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho cán bộ, viên chức và người lao động.

          Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.


Đồng chí Nguyễn Xuân Tráng - Chủ tịch Công đoàn CSTV

trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuấ sắc năm 2019

 

          Hội nghị đã thông Nghị quyết hội nghị với 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 gồm: công tác quản lý tài chính; công tác xây dựng cơ bản; công tác tổ chức lễ hội; công tác nghiên cứu tuyên truyền; công tác du lịch, dịch vụ; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; công tác tổ chức bộ máy và đoàn thể. Các đoàn thể đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

          Sau 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2020 đã kết thúc. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã nêu cao tinh thần của Hội nghị. Hội nghị đã hoàn thành tốt các nội dung quan trọng theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ ban hành “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Đặc biệt Hội nghị đã tiếp thu được nhiều ý kiến dân chủ đóng góp cho Ban lãnh đạo đơn vị và xây dựng chính quyền; phát động phong trào thi đua và đề ra Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020. Thay mặt đoàn Chủ tịch đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc lời kính chúc sức khỏe, thành đạt và an khang thịnh vượng.

Giao lưu bóng chuyền giữa hai khu di tích


          Sáng cùng ngày, tại đây diễn ra trận giao lưu bóng chuyền hơi giữa hai khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc, 5 set đấu với không khí sôi nổi, thi đấu hết mình của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên trong đơn vị./.


Tin bài, Ảnh: Phòng Nghiệp vụ

 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012