BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC: NHIỀU CÁCH TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ

Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 trên website và các trang mạng xã hội của đơn vị.

         

Áp phích, cờ dây được bài trí ở khu di tích Côn Sơn

          Thời gian gần đây, Ban Quản lý (BQL) di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin về Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 trên website và các trang mạng xã hội của đơn vị. Lượng truy cập trên website của di tích (http:// consonkiepbac.org.vn) trong hai ngày 2 và 3.9 đều đạt hơn 1.000 lượt; fanpage Du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc do BQL di tích quản lý có lượng chia sẻ, tương tác lớn từ người đọc.
          BQL cũng đã in xong 5.000 tờ rơi về nghi thức diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu và tờ rơi quy định về ứng xử văn minh lễ hội để tuyên truyền tới du khách; dựng 9 pa nô cố định khổ lớn từ 20-30 m2 đặt ở nhiều địa điểm từ TP Hải Dương đến khu di tích. Các tấm áp phích cố định tại 2 khu di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc cũng đã được dựng xong. Đơn vị đã cắm khoảng 2.000 cờ thần, hồng kỳ dọc đường từ khu di tích Côn Sơn sang Kiếp Bạc và đưa vào sử dụng 1.000 m cờ dây, 500 đèn lồng; chuẩn bị 40 băng rôn, trong đó đã treo 20 băng rôn, 20 băng rôn còn lại sẽ treo vào chính hội...
          Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 18.9 (tức ngày 10-20.8 âm lịch).


HUYỀN ANH 

Nguồn: baohaiduong.vn

Thứ 2, Ngày 2/4/2012