BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC TỔ CHỨC TẬP HUẤN VỀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ VÀ THUYẾT MINH

Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thuyết minh” cho đội ngũ nhân viên trong 2 ngày 08 - 09 /8/2019 tại nhà khách Côn Sơn

          “Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thuyết minh”. Đây là lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa du lịch đồng thời trang bị cho những người làm công tác đón, tiếp khách tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc những kỹ năng chuyên nghiệp hơn nữa để vận dụng vào thực tế trong việc phục vụ khách thập phương về chiêm bái, tham quan, trải nghiệm,.. tại di tích.
          Tại lớp tập huấn đội ngũ nhân viên đã được Chuyên gia Cao cấp Đào tạo Nguồn nhân lực Du lịch Việt Nam chia sẻ và thảo luận với nhiều nội dung phong phú và sôi nổi về các khâu hoạt động đón, tiếp khách trong Ban quản lý. 
          Lớp tập huấn sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày mai 9/8/2019 với nhiều đề tài mới hơn đã được áp dụng tại các nước Trung, Hàn, Pháp, Thụy sỹ,...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP TẬP HUẤN:

Thứ 2, Ngày 2/4/2012