HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TẠI KHU DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC

Thực hiện kế hoạch năm 2019 về công tác quản lý và bảo tồn giá trị di tích lịch sử văn hóa. Được sự nhất trí của Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin hai thành phố Chí Linh và Hải Dương, sáng ngày 30 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm quản lý và bảo tồn giá trị các di tích lịch sử văn hóa.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở VHTT và DL; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Liên - Trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng chí Lê Duy Mạnh - Phó trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc; đại diện phòng Văn hóa và Thông tin hai thành phố Chí Linh và Hải Dương; Trưởng ban quản lý di tích thuộc thành phố Chí Linh, Hải Dương cùng các ông, bà cán bộ phụ trách văn hóa hai đơn vị. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở VHTT và DL chỉ đạo Hội nghị.   

         

Toàn cảnh Hội nghị 

 

       Hội nghị thống nhất với những nội dung cụ thể:

     - Buổi sáng: Trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và bảo tồn giá trị di tích lịch sử văn hóa:

          + Đồng chí Lê Duy Mạnh - Tiến sĩ Sử học, Phó trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc thuyết trình nội dung về di tích, kiến trúc và tín ngưỡng thờ mẫu

           + Đồng chí Vũ Trường Sơn - Thạc sĩ Văn hóa học, Trưởng phòng Di sản Sở VHTT&DL tỉnh Hải Dương trao đổi Nghị định 166 về tu bổ di tích.

          + Đồng chí Bùi Văn Đạt - Thạc sĩ Văn hóa học, Phó trưởng phòng Di sản Sở VHTT& DL tỉnh Hải Dương trao đổi về cách điều tra và làm phiếu kiểm kê di tích thờ và thực hành tín ngưỡng tam phủ của người Việt trên địa bàn.

Đ/c Lê Duy Mạnh - Tiến sĩ Sử học,

Phó trưởng ban QLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc trao đổi tại Hội nghị

 

     - Buổi chiều: Đoàn làm việc tại di tích Kiếp Bạc: nghe giới thiệu Khu di tích Kiếp Bạc và xem thực hành một canh Hầu đồng.

           Tín ngưỡng thờ Mẫu đóng vai trò quan trọng trong việc dung nạp các tín ngưỡng, tôn giáo khác ở Việt Nam. Góp phần trong truyền thống hòa đồng các tôn giáo, tín ngưỡng: Thánh, Thần, Phật,…đều phù hộ độ trì cho con người. Tín ngưỡng thờ Mẫu với tư cách là một tín ngưỡng bản địa, còn có sự ảnh hưởng ngược lại đối với tôn giáo ngoại nhập như Phật giáo, Công giáo,…

          Thời gian qua, mặc dù các cấp, ngành chức năng đã quan tâm, chú trọng đến công tác tôn tạo, tu bổ di tích nhưng trên thực tế, vẫn còn một số di tích bị xuống cấp trầm trọng, việc phát huy giá trị còn nhiều hạn chế. Để bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cung cấp kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ quản lý. Ngoài công tác quản lý Nhà nước, cần chú ý đến vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Bên cạnh đó, tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, sưu tầm các hiện vật có liên quan đến di tích. Đặc biệt, phối hợp với ngành Du lịch trong và ngoài tỉnh xây dựng chương trình, tour du lịch gắn với các di tích lịch sử để thu hút khách du lịch, để du khách không những biết đến lịch sử văn hóa mà còn hiểu hơn về di tích địa phương nói riêng và cả tỉnh Hải Dương nói chung.

           Hội nghị đã cung cấp những kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lý di tích trên địa bàn về hệ thống và cách bài trí tượng thờ; cách thực hành tín ngưỡng tam, tứ phủ; nội dung và và cách kiểm kê di tích... để nắm rõ những giá trị và thực trạng của di tích từ đó đề ra những phương pháp tu bổ, tôn tạo hợp lý nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử di tích, đóng góp vào sự nghiệp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa chung của toàn tỉnh.


Tin bài, Ảnh: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012