LỄ MÔNG SƠN THÍ THỰC CHÙA CÔN SƠN NĂM 2019

BTC lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2019 thông báo nội dung, chương trình Lễ Mông Sơn thí thực chùa Côn Sơn năm 2019 như sau:

  1. Thời gian: Từ 17h00 – 21h30
  2. Địa điểm: Sân chùa Côn Sơn
  3. Thành phần tham gia: Thành viên BTC, Tỉnh hội Phật giáo, Ban trị sự chùa Côn Sơn, Ban QLDT Côn Sơn – Kiếp Bạc, UBND phường Cộng Hòa
  4.    Diễn trình

             - Từ 17h00 – 18h30: Tuần cúng Phật, cúng lịch đại tổ sư;

             - Từ 19h00 – 19h30: Các nhà sư thực hiện nghi lễ nhiễu đàn;

             - Từ 19h30 – 21h00: Lễ đàn Mông Sơn thí thực.

           

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN – KIẾP BẠC

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ ./.


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ


 

Thứ 2, Ngày 2/4/2012