CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA XUÂN CÔN SƠN – KIẾP BẠC NĂM 2019

Ban tổ chức xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019:

STT

NGÀY/ THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐỊA ĐIỂM

 

1

Ngày 14/02/2019

(10 tháng Giêng

âm lịch)

8h00 - 9h00

- Lễ dâng hương khai hội mùa Xuân

Đền Kiếp Bạc

9h00 - 10h00 

- Lễ tế khai xuân

Đền Kiếp Bạc

 

 

2

 

 

 

 

 

Ngày 18/02/2019

(14 tháng Giêng

âm lịch)

8h30 - 20h00

- Thi gói, luộc bánh chưng

 

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

20h00 - 22h00 

- Ban tổ chức chấm

bánh chưng

14h00 - 15h00

- Thi giã bánh giầy

15h00 - 16h00

- Chấm bánh giầy

17h00 - 21h00

 

- Lễ Liên Hoa Hội Thượng

chùa Côn Sơn

Sân trước

gác chuông

chùa Côn Sơn

 

 

3

Ngày 19/02/2019

(15 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 8h30

- Lễ  dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Trần Nguyên Đán, đền Nguyễn Trãi, đền Kiếp Bạc  (Dâng bánh chưng,

bánh giầy)

Khu di tích

Côn Sơn –

Kiếp Bạc

8h30 - 10h00

- Lễ tế khai xuân

Đền thờ

Nguyễn Trãi

9h00 - 11h00

- Tổng kết Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy     

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

 

 

 

4

 

 

 

Ngày 20/02/2019

(16 tháng Giêng

âm lịch)

 

7h00 - 9h00


- Lễ rước nước

Khu di tích

Côn Sơn

 

9h30 - 11h00

 

- Lễ đúc chuông

chùa Côn Sơn

Sân đá

chùa Côn Sơn 

 

8h00 - 12h00


- Liên hoan Pháo đất tỉnh

Hải Dương lần thứ IX

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

13h30 - 17h00


- Khai mạc, thi đấu Giải Vật dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn

 

13h30 – 17h00

- Khai mạc, thi đấu

Giải Cờ tướng

Sân đá

đền thờ

Nguyễn Trãi

 

 

19h00 – 21h30

- Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2019

(Truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Hải Dương)

Sân trước

gác chuông

chùa Côn Sơn

 

 

5

 

 

 

Ngày 21/02/2019

(17 tháng Giêng

âm lịch)

 

7h00 - 11h30

 

- Lễ tế trời đất trên

Ngũ Nhạc linh từ

Núi Ngũ Nhạc

 

 

8h00 - 17h00

 

- Thi đấu và Tổng kết Giải Vật

dân tộc

Sân đá

chùa Côn Sơn


8h00 - 17h00


- Thi đấu và

Tổng kết Giải Cờ tướng

Sân đá

đền Nguyễn Trãi

6

 

Ngày 27/02/2019

(23 tháng Giêng

âm lịch)


7h00 - 11h00

 

- Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả

Chùa Côn Sơn

17h00 - 21h30

- Lễ đàn Mông Sơn thí thực

Sân chùa Côn Sơn

7

Ngày 19- 22/02/2019

(15-18 tháng Giêng

âm lịch)

7h00 - 16h30

 

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian truyền thống: hát quan họ, viết thư pháp…

Khu di tích

Côn Sơn -

Kiếp Bạc 

 
   BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI./.


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012