NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM 730 NĂM NGÀY MẤT CỦA ĐỨC TRẦN TRIỀU NGUYÊN TỪ QUỐC MẪU THIÊN THÀNH THÁI TRƯỞNG CÔNG CHÚA - PHU NHÂN CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BQLDT, ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Trần Triều Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng công chúa; Ban tổ chức trân trọng thông báo nội dung, chương trình Lễ tưởng niệm như sau:

STT

NGÀY/THÁNG

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 04/11/ 2018

(Tức ngày 27/9 âm lịch)

Từ

14h30 - 15h30

Cúng Phật, cúng Thánh, Hội đồng Trần Triều...

Đền Kiếp Bạc

Từ

15h30 -16h30

Lễ Tế cáo yết

Đền Bắc Đẩu,

Đền  Nam Tào

Từ

16h30 -  17h30

Dâng hương cáo yết

Đền Kiếp Bạc

Từ

16h00 – 17h30

Cúng chúng sinh

Đê sông

Lục Đầu

Từ

18h30 - 20h30

Diễn Xướng hầu Thánh

Sân đền

Kiếp Bạc

Từ

20h30 - 21h00

Chương trình bắn Pháo bông

Đê sông

Lục Đầu

2

Ngày 05/11/ 2018

(Tức ngày 28/9 âm lịch)

Từ 6h00 - 7h00

Đón tiếp đại biểu

Đền Kiếp Bạc

Từ 7h00 - 8h00

Lễ Rước bộ

Đền Nam Tào, Đền Bắc Đẩu, Đền Kiếp Bạc

Từ 8h00 - 9h00

Lễ tưởng niệm 730 năm ngày mất của Đức Trần Triều Nguyên từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng công chúa

Đền Kiếp Bạc

Từ

9h00 -10h30

Tế lễ

Đền Kiếp Bạc

 

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ./.

 

Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012