THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI MÙA THU CÔN SƠN - KIẾP BẠC NĂM 2018

Ban tổ chức lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 xin thông báo nội dung, chương trình lễ hội truyền thống mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018:

 

STT

NGÀY/THÁNG

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐỊA ĐIỂM

1

Ngày 19/9/2018

(10/8 âm  lịch)

7h30 - 9h00

Lễ dâng hương và tế cáo yết

Đền Kiếp Bạc

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Ngày 25/9/2018

(16/8 âm lịch)

6h00 - 7h00

Lễ dâng hương

chùa Côn Sơn

Chùa Côn Sơn

8h00 - 9h00

Lễ rước bộ, Lễ tưởng niệm, Lễ tế tại đền thờ

Nguyễn Trãi, đền thờ

Trần Nguyên Đán

Đền thờ

Nguyễn Trãi

Đền thờ Trần Nguyên Đán

14h00 - 18h00

Cúng Phật, Thánh,

Hội đồng Trần Triều

Đền Kiếp Bạc

20h00 - 21h30

Lễ tưởng niệm Anh hùng

dân tộc Hưng Đạo

Đại Vương Trần Quốc Tuấn

(Không tiếp sóng)

Trước

Nghi môn

đền Kiếp Bạc

21h00 - 23h00

Tịnh Đền

Đền Kiếp Bạc

Từ 22h00 ngày 25/9 đến 1h00 ngày 26/9

Lễ Khai ấn và Ban ấn

đền Kiếp Bạc

Nội tự, Tiền tế đền Kiếp Bạc

3

Ngày 27/9/2018

(18/8 âm lịch)

18h00 – 21h00

Lễ Cầu an và Hội hoa đăng

(Không có chương trình bắn pháo bông)

Đê sông

Lục Đầu

4

Ngày 28/9/2018

(19/8 âm lịch)

8h30 - 16h00

Trình diễn nghệ thuật

múa Rối nước

Hồ Kiếp Bạc

13h30 – 17h00

Giải đua thuyền

truyền thống

Hồ Kiếp Bạc

19h00 - 23h00

Khai mạc Liên hoan

Diễn xướng hầu Thánh

Sân

đền Kiếp Bạc

5

Ngày 25- 28/9/2018

(16- 19/8 âm lịch)

8h00 - 16h00

Các hoạt động văn nghệ,

thể thao

Chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc

6

Ngày 29/9/2018

(20/8 âm lịch)

7h30 - 11h00

Lễ rước bộ; Lễ tế; Lễ giỗ

Đức Thánh Trần

Đền Kiếp Bạc,

Núi Mâm Xôi

 

BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI CÔN SƠN - KIẾP BẠC XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

VÀ KÍNH MỜI TOÀN THỂ NHÂN DÂN VỀ DỰ LỄ HỘI./.


Tin bài: Phòng Nghiệp vụ

Thứ 2, Ngày 2/4/2012